Trending
Loading...

728x90 AdSpace

Lazada Indonesia
Artikel Baru
Powered by Blogger.
Tuesday, July 14, 2015

Papatah Sunda - Kolot Baheula

hirup dina kahuripan,ngadeg dina wanci janari,tutur tatar laku lampah...

moal cicing suling dipaling, moal jempe angklung kapulung, wani paeh nga bela sunda
najan awak anu kasiksa,taradisi sunda kudu di jaga,najan urang kudu cilaka..

simkuring sanes jawara, simkuring ngan saukur pecinta seni sunda..

Poe salasa tumpak kuda
kuda paninggalan walanda
urang mah urang sunda
atuh pake basa sunda

aya pawang buhaya
pawangna ulin ka persia
kudu nyaah kana budaya
bisi dicolong ku malaysia

hayang ulin ka gunung gede
di gunung aya buhaya
urang sunda sing harade
sing nyaah kana budaya

ngabdi ka gusti eling kabumi

kakayaan nyaeta lewih alus tibatan duit,,
kakayaan nu paling utama nyaeta iman,.

ulah silih salahkeun
kudu silih benerkeun
anu salah tong sok so bener
anu bener tong sok asa pangbenerna

kajeun gelut tibatan budaya sunda direbut..

perih lain ku kanyeuri,,
tapi,, perih ku kanyaah,.

kaduhung aing bogoh ka sia baheula
kaduhung aing nyaah ka sia baheula

"KANYAAH AING DI BALES KU HINIS"

Ulinan nu BENER sanajan BATUR,elingan nu SALAH sanajan DULUR!

ING MAH LAIN SIEUN GELUT, TAPI SIEUN LEVEL AING TURUN JADI JELEMA NU MERESKEUN MASALAH KU CARA ADU OTOT!

Kasenengan lain saukur ambisi NGAHARTAAN hirup, tapi NGAHARTIAN hirup!!

NYAAH AING MOAL SAAT, CINTA AING LAIN SESAAT!!

Sanajan hirup loba nu MIKARESEP moal anggang oge ti jelema nu MIKANGEWA..!!

TONG NUNGGUAN NU TEU KAHARTI. SING BOGA PANGARTI, TEU HAPPY KALANGKAH NYERI.

MEUNGKEUT PAGEUH TALI DUDULURAN

BADUNG MAH GEUS LAIN ZAMAN NA,NU KEUR TREN AINA MAH NGABUNGAHKEUN NU JADI KOLOT

Menta PITULUNG muntang SARAYA kanu MAHA KAWASA,mugi laksana ieu CITA-CITA

NIKMATI nu aya ulah MIKIRAN nu eweuh,HIRUP mah teu cukup ku di PIKIRAN.

TULISAN BISA LEUWIH SEUKEUT TIBATAN UCAPAN .!!

HARTA TANPA HARTI MOAL KAHARTI

Barang ragrag nu dijero saku baju pas sujud ngabuktikeun yen harta mah moal dibawa maot iwal ti amalan urang

HARTA JEUNG HARTI TEH BEDA SAHURUP,TAPI NGARUHNA SAHIRUP.

BOGA KANYERI TEH ULAH ASA DI RASA-RASA. BEUKI DI OGO KANYERI MANEH, BAKAL BEUKI NGADODOHO!

ULAH SOK NGARASA ASA AING JAGO NYIEUN SALAH MENI DI BORO, NYAWA MAH TEU GARANSIAN!

ARI SIA PEMUDA INDONESIA? NAHA GENING OSOK NURUTAN GAYA BENCONG KOREA, IDIOT!

NGOBROL JEUNG SIA MAH MENI ASA LOBA 'DEMI ALLAH' NA, ULAH DIMUMURAH KITU SUMPAH TEH NGEWA!

KEUR BOBOGOHAN CUKUP KU CINTA JEUNG RASA, GEUS KAWIN KUDU KATAMBAHAN BOGA HARTA JEUNG PANGABISA!!

Dodoja datang tong kalut Sanghareupan make imut Ulah rek aral subaha anaking Sing percaya ka nu kawasa

Kabeureuyan mah ku cukcuk peda, lain ku tulang munding, ulah nyepelekeun hal hal anu dianggap leutik, bisi nyugak !

TONG SOK MENTANG-MENTANG BISI LOBA NU NANTANG!

ULAH NGARASA PAYU UNGGAL JELEMA KABEH DI RAYU. ULAH NGARASA AYU ANGGER GEUS KOLOT MAH BEUNGEUT TEH BAKAL JADI LAYU!

Mun hayang sukses siga batur, ulah nempo harta jeung penghasilana, tempo mah elmu jeung kerja kerasna!

NYAAH AING MOAL LUNTUR KU HUJAN JEUNG GUNTUR, NYAAH AING MOAL PALSU KU LAMPAH JEUNG LAKU..!

Ulah HARIWANG,AING mah JALMA BALEG jeung JALMA CAGEUR anu bakal BALEG jeung CAGEUR

AING MAH SAACAN MENCET ENTER, ETA STATUS KU AING DI REGEPKEUN HEULA KEUR SORANGAN, KAKARA KU AING DI STATUSKEUNKEUN KEUR MARANEH.

Ulah ngalakukeun anu teu PANTES,teu PERLU,teu MAMPU jeung teu SEMPET di lakukeun.!

AWEWE ANU AMIS NYAETA AWEWE ANU NATURAL, AWEWE ANU MENOR GE AMIS, NGAN AMIS NA AMIS GIUNG

LALAKI SAJATI NYAETA LALAKI ANU WANIAN!!! WANI NGAKU MUN SALAH TANPA RASA ERA KU HARGA DIRI!

Rek kitu rek kieu..
HIRUP AING IEUH..
AING MOAL NGELUH !

TONG NANYA AING BOGA NAON KEUR NGABAGJAKEUN MANEH. CATET WE, KE JAGA AING MOAL NYANGSARAKEUN JELEMA NU KU AING DIPIKANYAAH!

NEMPO KAGORENGAN SORANGAN MAH SIGA NEMPO CILEUH, DEUKEUT TAPI TEU KADEULEU!

Moal aya CINTA mun eweuh CARITA.

AING CICING MUN TEU DI PANCING, SIA NEANG MASALAH, SIA JELEMA SALAH..!!

GEUS NYAHO SIPAT AING PANTANG EUREUN. AING MOAL EUREUN SAACAN ALOH NU NITA AING EUREUN!

BEUNGHAR JEUNG MISKIN, ANJING JEUNG GOBLOG, HIRUP JEUNG PAEH, DUA SISI KAHIRUPAN NYATA NU MOAL BISA DI PISAH!!

CAN DAHAR GE BANGSA AING MAH GEUS WARAREG, WAREG NGAHAKAN JANJI-JANJI NU HARKOS..!!

MIKIRAN DIRI SORANGAN GE KADANG AING MAH LIEUR, SIA MAH EUWEUH KALIEUR MIKIRAN BATUR, GELO SUGAN TEU BOGA PIKIRAN?

Mereun geus tidituna hirup jadi hinaan, harga diri jadi kekesed. Lain ngewa, lain oge kur ijid tapi ieu kanyeri moal pupus ku waktu

PAIT PEUHEURNA DI NYENYERI MOAL NGELEHKEUN LIATNA MUNAJAT HATE KEUR NEANG DURIAT NU HADE SIFAT!

Rek kitu rek kieu HIRUP AING,AING moal NGELUH !

Bobogohan teh sing nepika paketrok iteuk, tapi ceuk budak ayeuna mah bobogohan teh sing nepika paketrok huntu.

EMANG BENER AWAK MANEH ALUS, HANJAKAL GEUS LOBA NU NGELUS-NGELUS.

Najan dulur najan baraya mun balangsak mah tara hayang wawuh, tapi mun beunghar sanajan lain batur sapeujit ge meni getol hayang kapake.

AING NGARUMASA LAIN SASAHA, JEUNG AING GE NGARUMASA TEU BOGA KAWASA. TAPI CINTA AING KA DIDINYA MOAL LUNTUR TEPI KA SAWARGA.

Mun aya NGOMONG aya,mun eweuh NGOMONG eweuh,ulah aya d EWEUH-EUWEUH,ulah EUWEUH di AYA-AYA.

HIRUP MOAL INDAH KU CINTA,HIRUP MOAL INDAH KU SUKSES,TAPI HIRUP INDAH KU KABAHAGIAAN.

mun eweuh KOLOT,eweuh MARANEH, HORMATI KOLOT mumpung araya keneh

MOAL AYA MASALAH LAMUN EUWEUH NU SALAH.

NGABAYANG,NGALAMUNAN ANU DIPIKARESEUP EWEUH SALAHNA,NU SALAH MAH NU SOK MAKSA HATE BATUR TITAH RESEUP KA MANEH.

AWEWE JAMAN AYEUNA TEU BUTUH "DIMANJA" TAPI BUTUH NA "KAWASAKI NINJA" !!

nu DIBUTUHKEUN dina KAHIRUPAN MANEH ngan "PROSES" lain "HASIL" kasarna "HASIL" mah bisa DIBELI,tapi PROSES ngan MANEH nu NGALAMAN.

Saherang-herang nage CAI BEAS,ANGER MOAL SAHERANG CAI PANCURAN,sabener-bener na MANUSA, ANGER MOAL SABENER GUSTI NU MUTLAK.

CENAH NYA'AH TAPI NEANGAN SELIR,ONGKOH NYA'AH TAPI HATE DI GILIR..

ANJING BUDUG mah PAEH teh ukur BILATUNGAN,tapi MANUSA PAEH salain BILATUNGAN aya BALITUNGAN,ulah POHO...!!!

loba kabogoh tong ngarasa jadi jelema pang keren na, sia ngarasa teu jadi jelema gampangan hah ?!! TOLOL !!!

WOLES WEH NGAJALANAN HIRUP MAH, REJEKI,JODOH,MAOT GEUS AYA NU NGATUR TE KUDU PUSING NGURUSKEUN NU LAIN URUSAN SIA.#

NUTUP HATE KU JUAL MAHAL, KACIDA SOMBONGNA. NGASONGKEUN DIRI LANTARAN MURAHAN, KACIDA LEBARNA.

HIRUP MOAL JAUH TI KASEDIHAN JEUNG KASENANGAN,TAPI DUANANA KUDU SALING INGET,KEUR SEDIH INGET SENANG,KEUR SENANG INGET SEDIH #

ULAH SIEUN DICUEKAN KU JELEMA NU DIPIKANYAAH KU MANEH. DIJERO SIKAP NU CUEK PASTI AYA MAKNA JEUNG "KANYAAH TERPENDAM".

DA TEU HESE HAYANG HIRUP DAMAI MAH, SENENGKEUN KOLOT !! GEUS ETA HUNGKUL !! HESE??

NGABAHAGIAKEUN JELEMA NU DIPIKANYAAH KU URANG WALAUPUN URANG KEUR TEU BAHAGIA ETA KAKARA MANUSIA SEJATI. #

MUN SIA NANYA "SABARAHA GEDE CINTA AING KA SIA" KU AING DITANYA DEUI "SABARAHA KUAT SIA NAMPUNG CINTA AING?"

Kadang nu awis teh sanes biaya hirup, tapi gaya hirup

PRUNG MAUNG GEURA TARUNG, GEURA NGAGAUNG TEMBONGKEUN SIHUNG!!!
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Papatah Sunda - Kolot Baheula Rating: 5 Reviewed By: Anggi Aceng Hidayat